Ovrigt

 1. Hur skall gasolflaskor förvaras?
  Tätt utrymme vars nedre del är dränerad utanför båten och ovanför vattenlinjen (gäller även reservflaskor).
 2. Vad är viktigt vid skrovgenomföring?
  • Använd inte de gummipackningar som följer med utrustningen
  • Silikontätning får inte används, används sikaflex eller tioflex tätningsmassa.
  • Varje genomföring skall ha en ventil på insidan.
  • Varje genomföring skall ha en passande plugg (gärna fastsatt i anslutning till genomföringen)
 3. Varför skall man ha dubbla motriktade slangklämmor vid en genomföring?
  För att få det tätt runt om.
 4. Vad är en tändsäkring?
  Den stänger av gas från gasoltanken om lågan slocknar.
 5. När måste självlänsslangarna ha avstängningskran?
  Om självlänsen mynar ut nära eller under vattenlinjen.
 6. Vad gäller för skarvar för gasolledning?
  • Måste vara tillgängliga för inspektion
  • Skall läckagetestas med jämna mellanrum
  • Varje rörledning skall avslutas med en fast monterad avstängningsventil avsedd för gasol
  • Skal dragas så det inte finns risk för skavning mot andra föremål
 7. Vilken typ av pump används ofta som länspump?
  Membranpump
 8. På vilka sätt kan man göra läckagetest?
  • Läckindikator
  • Läckagespray
  • Såpvatten
 9. Hur kan man enkelt kontrollera att ett större läckage inte finns?
  • 1. Öppna ventilen på flaskan
  • 2. Tänk förbrukaren
  • 3. Släck förbrukaren
  • 4. Stäng flaskans ventil
  • 5. Vänta 10-15 min
  • 6. Tänd förbrukaren utan att öppna ventilen på flaskan
  • Om inget läckage finns så skall förbrukaren kunna tändas och brinna en kort stund.
 10. Varför krävs motorrumsventilation?
  Bensinmotorer kräver att luften inte är för varm, bör inte överstiga 65 grader.
 11. Vad är tomningstiden för en 2 kg pulversläckare? (13A89BC)
  8 sekunder
 12. Varför skall en pulversläckare skakas en gång per månad?
  Pulvret kan samlas i den nedre delen och fastna.
 13. Vad gäller kring motorrumsfläkt och olika motortyper?
  • Diesel: kräver normalt ingen fläkt
  • Bensin: måste ha motorrumsfläkt
 14. När skall motorrumsfläkten köras?
  • Innan start, minst 2 minuter
  • Efter tankning (speciellt viktigt)
  • Inte under tankning! (det kan dra in bränsleångor i motorrummet)
 15. Var slås motorrumsfläkten på och av?
  Den måste kunna manövereras från förarplatsen.
 16. Nämn några olika förslag för nödstyrning.
  • Brädbit som surras till roderhuvudet som tillfällig rorkult
  • Drivankare som manövereras styrbord/babord
  • Olika gaspådrag om man har två motorer
 17. Vad gäller för en toalett som monteras under vattenlinjen?
  Vakuumventil krävs mellan pump och toalettstol (för att undvika hävertverkan).
 18. Vilken nödutrustning är obligatorisk? (15 punkter)
  • Koniska träpluggar, olika dimensioner
  • Motorolja
  • Reservdunk, full
  • Drivankare eller kraftig spann
  • material att rigga upp nödstyrning
  • Nödraketer
  • Handbloss
  • Livboj
  • Ficklampa
  • Säkerhetssele
  • Flytvästar för alla
  • Brandsläckare
  • Första hjälpen-låda
  • Mistlur
  • Kniv
 19. Vad kan det innebära om varningslampan för laddning lyser?
  Generatorn drivs inte runt i motorn med generatorremmen.
 20. Hur gör man 2-taktaren mer miljövänlig?
  • Byt tändstift, brytarspetsar och tändkablar
  • Tanka med alkylatbensin
  • Använd 2-taktsolja som är biologiskt nedbrytbar
 21. När skall man byta olja?
  På hösten. Då tävttar vi direkt cylinderväggarna från svavel etc.
 22. Vad är en packbox?
  En box som tätar runt en axel.
 23. Nämn några bra reservdelar för diesel- och bensinmotor.
  • Generatorrem
  • Bränslefilter
  • Impeller
 24. Vad innebär det att du har blåa avgaser?
  Förmodligen olja i börbränningen. Kan bero på att olja har runnit ner via ventilen in i cylindern.
 25. Hur tömmer man botten på en tank?
  • Bottensug som suger ut det sista
  • Manlycka, komma ner själv och städa
  • Köra ner en pump genom tanklocket
  • Militärer har en bottenventil (förbjudet på fritidsbåtar)
Author
apiirimets
ID
120670
Card Set
Ovrigt
Description
Båtmekaniker, s. 95-113
Updated