Sacchariden (verwerkingsopdracht)

 1. Wat is het verschil in functie tussen glucose en glycogeen?
  • Image Upload 1
  • Glucose (C6H12O6)is enkelvoudig suiker en directe energie leverancier
  • C6H12O6 --> CO2+ H2O+ e
  • Glycogeen is aaneenschakeling van verschillende glucose moleculen en dient als energie opslag
 2. Glucose en fructose hebben dezelfde brutoformule en verschillinde eigenschappen verklaar:
  • Image Upload 2
  • Glucose en fructose hebben beide als brutoformule C6H12O6 en andere eigenschappen omdat de atomen anders geranschikt zijn.
  • Glucose is een asymmetrisch molecuul van vijf koolstof atomen in een ring en 1 koolstof atoom erbuiten.
  • Frucose is een symmetrisch molecuul van vier koolstof atomen in een ring en twee koolstof atomen aan beide kanten van de ring.
 3. Synoniem voor saccharose:
  rietsuiker, bietsuiker of sucrose
 4. Geef de synthese reactie van saccharose:
  Wat voor reactie is dit?
  Geef 2namen voor de binding die gevormd wordt:
  • Image Upload 3
  • condensatiereactie
  • C1,2-binding of een glycosidebinding
 5. Hoe is zetmeel opgebouwd?
  Zetmeel is opgebouwd uit amylose(20%) en amylopectine(80%)
 6. Waarom wordt zetmeel als bindmiddel gebruikt?
  Zetmeel bezit vertakte ketens van amylopectine door de combinatie van C1,4 en C1,6 bindingen, waardoor het met water een mengsel vormt. Deze mengsels zijn minder vloeibaar.
 7. Geef de synthese reactie voor de bindingen die gevormd worden in zetmeel:
  Hoe noemen we deze reacties en bindingen?
  CondensatiereactieC1,4 en C1,6 bindingen of glycosidebindingenImage Upload 4
 8. Waarom bezit o.a. hout en gras een vezelstructuur?
  Cellulose heeft een vezelstructuur en si opgebouwd uit ongeveer 10.000 glucosebouwstenen die door een C1-C4 koppeling met elkaar verbonden zijn. De moleculen vormen onvertakte ketens, die een sterk geordende structuur bezitten.
 9. Geef het verschil in bouw tussen glycogeen en cellulose:
  • Glycogeen bestaat uit glucose eenheden die zijn verbonden met C-1,4-bindingen, met vertakkingen als C-1,6-bindingen. De 1,6 bindingen komen om de tien 1,4 bindingen. Het molecule vormt een netwerk met vele vertakkingen.
  • Celloluse is een aaneenschakeling van glucoseketens met een C1,4 bindingen. Het molecule vormt een spiraal zonder vertakkingen. De moleculen vormen onvertakte ketens, die een sterk geordende structuur bezitten.
 10. Geef het verschil in afbraak tussen glycogeen en cellulose:
  Ons lichaam kan cellulose niet verteren. Dieren en mensen bezitten geen enzymen om de bindingen tussen de glucose-eenheden van cellulose te verbreken. In het spijsverteringstelsel van graseters komen bacteriën voor die cellulose verteren. Uiteindelijk kunnen deze dieren dus wel energie en bouwstoffen uit cellulose halen.
Author
zotbolleke
ID
120402
Card Set
Sacchariden (verwerkingsopdracht)
Description
Verwerkingsopdracht van uit cursus
Updated