Marker

 1. Image Upload 1
  Hur mycket värda, fem stackar à 20?
  2000
 2. Image Upload 2
  Hur mycket värda, fem stackar à 50?
  5000
 3. Image Upload 3
  Hur mycket värda, fem stackar à 100?
  10 000
 4. Image Upload 4
  Hur mycket värda, fem stackar à 200?
  20 000
 5. Image Upload 5
  Hur mycket värda, fem stackar à 500?
  50 000
 6. Image Upload 6
  Hur många färg à 20 på en 500?
  25
 7. Image Upload 7
  Hur många färg à 50 på en 500?
  10
 8. Image Upload 8
  Hur många färg à 20 på en 1000?
  50, 2 stackar + 10
 9. Image Upload 9
  Hur många färg à 50 på en 1000?
  20, en stack
 10. Image Upload 10
  Hur många färg à 100 på en 1000?
  10
 11. Image Upload 11
  Hur många färg à 200 på en 1000?
  5
Author
hulkarna
ID
119662
Card Set
Marker
Description
Värde
Updated