viet-general

 1. very ... (use after adjective)
  ... lắm
 2. mild invitation marker (expecting agreement)
  ... nhé
 3. indicator of a skilled job (white collar)
  ... sĩ
 4. eat breakfast
  ăn sáng
 5. eat dinner
  ăn tối
 6. eat lunch
  ăn trưa
 7. busy
  bận
 8. girlfriend
  bạn gái
 9. classmate
  bạn học
 10. boyfriend
  bạn trai
 11. sell lottery tickets
  bán vé số
 12. how long?
  bao lâu
 13. how many (more than 8)
  bao nhiêu
 14. to begin
  bắt đầu
 15. now / at this moment
  bây giờ
 16. suffer from
  bị
 17. normal
  bình thường
 18. session / portion of day
  buổi
 19. iced milk coffee
  cà phê sữa đá
 20. all the... (pluralizes following noun)
  các ...
 21. feel / sense
  cảm thấy
 22. cut hair
  cắt tóc
 23. die
  chết
 24. give
  cho
 25. not yet have family (implies intention to get married)
  chưa có gia đình
 26. wish ... good health
  chúc ... mau bình phục
 27. have family (implies married)
  có gia đình
 28. perhaps
  có lẽ
 29. also
  cũng
 30. special
  đặc biệt
 31. here
  đây
 32. let
  để
 33. plan
  định
 34. measure
  đo
 35. there
  đó
 36. hungry
  đói
 37. wait for
  đợi
 38. pass / hand to / give to (not as a gift)
  đưa
 39. tính tiền
  figure out the money
 40. to meet
  gặp
 41. family
  gia đình
 42. appointment
  hẹn
 43. breathe in
  hít vào
 44. day before yesterday
  hôm kia
 45. seldom
  ít khi
 46. never
  không bao giờ
 47. you're welcome
  không có chi
 48. no family (implies no intent to get married)
  không có gia đình
 49. again
  lại
 50. very much
  lắm
 51. please
  làm ơn
 52. divorced
  li dị
 53. class
  lớp
 54. at (a time)
  lúc
 55. always
  luôn luôn
 56. how many (less than 8)
  mấy
 57. what time?
  mấy giờ
 58. we (between close friends)
  mình
 59. each
  mỗi
 60. hope / dream
  mong
 61. a short time
  một chút
 62. salt
  muối
 63. should
  nên
 64. sit
  ngồi
 65. waiter/waitress
  người hầu bàn
 66. restaurant
  nhà hàng
 67. many / much (used before noun)
  nhiều
 68. fish sauce
  nước mắm
 69. sugar cane juice
  nước mía
 70. soy sauce
  nước tương
 71. Hey! (used to get someone's attention)
  ới
 72. must
  phải
 73. portion
  phần
 74. doctor's office
  phòng mạch bác sĩ
 75. free (time)
  rảnh
 76. very ... (use before adjective)
  rất ...
 77. already
  rồi
 78. wash dishes
  rửa chén
 79. lemon grass
  sả
 80. to end (class)
  tan học
 81. all
  tất cả
 82. how?
  thế nào
 83. sometimes
  thỉnh thoảng
 84. indicator of a manual job (blue collar)
  thợ ...
 85. taylor
  thợ may
 86. breathe out
  thở ra
 87. job of clothing alteration
  thợ sử quần áo
 88. menu
  thực đơn
 89. medicine
  thuốc
 90. anti-biotics
  thuốc kháng sinh
 91. often
  thường
 92. tiền bo
  tips
 93. prescription
  toa thuốc
 94. mathematics
  toán
 95. pay (the bill)
  trả tiền
 96. return to / come back to
  trở lại
 97. come back
  trở lại
 98. from ... to ... (places and time)
  từ ... đến ...
 99. age
  tuổi
 100. soy paste
  tương
 101. chili paste
  tương ớt
 102. gluttenous rice
  xôi
Author
gunbustr
ID
119249
Card Set
viet-general
Description
General vocabulary for VIET 001 - Mission College, Santa Clara, CA - FA11
Updated