vocabularykpds

 1. burden
  yük (load, responsibility)
 2. so far
  şimdiye kadar (up to now)
 3. inference
  çıkarım
 4. allegation
  claim iddia
 5. amend (ımend)
  düzeltmek, değiştirmek
 6. asset
  kazanç, benefit

  malvarlığı, mal
 7. abduct
  kidnap
 8. aggravate
  worsen kötüleştirmek
 9. wane (weyn)
  • sönmek azalmak
  • diminish, fade

  his enthusiasm was waning fast
 10. expansionary
  • büyümeyi sağlayıcı büyütücü
  • this budget will have an___affect on the economy
 11. prosperity
  wealth refah
 12. vaccination
  aşı, aşılama
 13. supplementary (saplimentri:)
  ek (additional)
 14. plunge
  • fall, drop
  • düşmek, azalmak(fiyat)
 15. plunge into
  bir işe dalmak, -e gömülmek
 16. take the plunge
  cesur bir adım atmak
 17. presume
  assume varsaymak
 18. out of temper
  öfkeden deliye dönmüş
 19. deteriorate (ditiriyıreyt)
  kötüleşmek
 20. commit
  • bir suç vs işlemek
  • söz vermek
  • zorlamak mecbur etmek
  • uzun vadeli bir ilişkşye karar vermek
 21. submit (sıbmit)
  • teslim etmek
  • teslim olmak
  • (kanun vs) uymak
  • ifade vermek
 22. imperative
  zorunlu
 23. redundant
  • fazlalık
  • gereğinden fazla
 24. to be made redundant
  işten çıkarılmak
 25. overtake
  geçmek sollamak
 26. take over
  • kontrolünü almak
  • yerini almak, devralmak
 27. undertake
  • üstlenmek
  • bir işe başlamak
  • söz vermek
 28. on no account
  • by no means
  • asla katiyen
 29. ch
 30. chamber
  oda, kamara, yasama meclisi,
 31. de
 32. degrade
  • disgrace, aşağılamak
  • decay, bozmak
 33. intuition (intyuşın)
  instinct, sezgi
 34. literal
  kelimesi kelimesine
 35. literate
  okur yazar
Author
fatih
ID
11604
Card Set
vocabularykpds
Description
kpdsçalışma
Updated