Chinese words-study

 1. Smart?
  Cong ming.
 2. Brave?
  Yong gan.
 3. Pretty?
  Piao liang.
 4. Honest?
  Cheng shi.
 5. Funny?
  You mo.
 6. Friendly?
  You shan.
 7. Cute?
  Ke ai.
 8. Quiet?
  An jing.
 9. Active?
  Huo yue.
 10. Hard-working?
  Qin lao.
 11. Obedient?
  Ting hua.
 12. Polite?
  You li mao.
 13. Hot?
  Re.
 14. Cold?
  Leng.
 15. Hungry?
  E.
 16. Full.
  Bao.
 17. Thirsty?
  Ke.
 18. Happy?
  Gao xing.
 19. Scared?
  Hai pa.
 20. Tired?
  Lei.
 21. Worried?
  Dan xin.
 22. Lonely?
  Ji mo.
 23. Nervous?
  Jin zhang.
 24. Comfortable?
  Shu fu.
 25. Bored?
  Wu liao.
 26. Proud?
  Jiao ao.
 27. Excited?
  Xing fen.
 28. Angry?
  Shang qi.
 29. Zhong wen?
  Chinese.
 30. Ying wen?
  English
 31. Ke xue?
  Science.
 32. Shu xue?
  Maths.
 33. Li shi?
  History.
 34. Di li.
  Geography.
 35. Ti yu?
  Sports
 36. Yin yue?
  Music.
 37. Ji shu?
  Technology.
 38. Mei shu?
  Art.
Author
54mm1
ID
115864
Card Set
Chinese words-study
Description
Classes, emotions, feelings and words to decribe people.
Updated