Spanish - Numbers (30 to 39)

 1. 30
  treinta
 2. 31
  treinta y un
 3. 32
  treinta y dos
 4. 33
  treinta y tres
 5. 34
  treinta y cuatro
 6. 35
  treinta y cinco
 7. 36
  treinta y seis
 8. 37
  treinta y siete
 9. 38
  treinta y ocho
 10. 39
  treinta y nueve
Author
cynthia7
ID
115469
Card Set
Spanish - Numbers (30 to 39)
Description
Easy Spanish
Updated