agallamh do nuacht TG4 @ 7

 1. it was two o clock in the shopping centre
  bhí sé a dó a chlog san ionad siopadóireachta
 2. there was some people hanging around
  bhí roinnt daoine ag crochadh timpeall
 3. there was various shops open: clothes shop, restaurants, supermarkets and hardware shops
  bhí siopaí éagsula ar oscailt ann: siopaí éadaí, bialann, ollmhargadh agus siopa crua earraí
 4. people were strolling around the place
  bhí daoine ag spaisteoireacht timpeall na háite
 5. there was a group of boys
  bhí grúpa buachaillí ann
 6. the saw a man with a camera crew going towards them
  chonaic siad fear le foireann ceamara ag teacht ina dtreo
 7. the man spoke to them
  labhair an fear leo
 8. when he found out that the boys could speak irish, he wanted to interview them in front of the camera
  nuair a fuari sé amach go raibh Gaeilge labhartha ag na buachaillí, theastaigh uaidh iad a chur faoi agallamh os comhair an cheamara
 9. the boys didnt refuse
  níor dhiúltaigh na buachaillí
 10. they accepted the offer
  ghlac said leis an tairiscint
 11. when the reporter was talking, he said there would be a report based on the life of young people nowadays
  nuair a bhí an tuairisceoir ag caint, dúirt sé go mbeadh an tuarisc bunaithe ar shaol an duine óig sa lá atá inniú ann
 12. he said there would be a chance for the audience to hear the opinions of young people
  dúirt sé go mbeadh seans ag an lucht féachana éisteacht le tuairimí daoine óga
 13. during the interviiw, the boys were talking about the advantages and disadvantages of the live of youths
  i rith an agallaimh, bhí na buachaillí ag labhairt faoi na buntáistí agus na míbhuntáistí a bhaineann le saol an aosa óig
 14. on the positive side, they have a social life and good food
  ar an taobh dearfadh de, bhí saol sóisialta agus bia maith acu.
 15. as well as that, they said that they get a chance to take a break
  ar aon leis sin, dúirt siad go raibh an seans acu briseadh a thogáil
 16. on the other side, they talked about the hardship with money, problems with unemployment and pressure from school and parents
  ar an taobh diúltach de, labhair siad faoi dheacrachtaí le cursaí airgid, fadhbanna le fostaíocht agus le brú na scoile agus ó thuismitheoirí
 17. when the interview was finished, the found out that it would be broadcast on the news on TG4 at 7
  nuair a bhí an t-agallamh déanta, fuair siad amach go mbeadh sé craolta ar an nuacht TG4 ag a seacht a chlog
 18. they got t-shirts and caps, sponsored by TG4, for free
  fuair siad t-léinte agus caipíní, urraith ag TG4, saor in aisce
 19. that night, the parents of the boys were watching the interview
  an oíche sin, bhí na tuismitheoirí na mbuachaillí ag féachaint ar an agallamh
 20. one mother thought it was interesting
  cheap máthair amháin go raibh sé suimiúil
 21. the father was not agreeing with the son
  ní raibh an t-athair ar aon intinn lena mhac, áfach
 22. he had the opinion that they had a fantastic life
  bhí sé den tuairim go raibh saol an mhada bháin ag na buachaillí
Author
murphyainec
ID
114837
Card Set
agallamh do nuacht TG4 @ 7
Description
12
Updated