Tour Guide.txt

 1. lane; path
  • 小路
  • xiǎo lù
 2. shortcut; quicker method
  • 近道
  • jìn dào
 3. shortcut; shorter road
  • 近路
  • jìn lù
 4. great! (lit: stick)
  • bàng
 5. hiking
  • 徒步
  • tú bù
 6. to camp; field lodgings
  • 露营
  • lù yíng
 7. to remember
  • 记得
  • jì de
 8. to remember; to go back to (used in written form)
  • 回页
  • huí yè
 9. to fire someone
  • 炒(你/我的)鱿鱼
  • chǎo (nǐ/wǒ de) yóu yú
  • lit. fry squid
 10. tour guide
  • 导游
  • dǎo yóu
Author
debbidot
ID
114545
Card Set
Tour Guide.txt
Description
Learned on Beijing and Xian trips
Updated