Svenska_04

The flashcards below were created by user Anonymous on FreezingBlue Flashcards.

 1. att rota
  to dig, fumble

  (Egendomligt, sa Kurt Wallander. Det har får du fortsatta att rota i.)
 2. snål
  greedy

  (Och vi vet ju att han var snål)
 3. att avgöra
  to determine, decide

  (... jag bestämt kunde avgöra om det var han eller inte.)
 4. att invända
  to object

  (- Men han kan ju ha i Simrishamn, invände Martinson. Eller Trelleborg? Eller Malmö?)
 5. att vidhålla
  to insist on

  (Lars Herdin vidhåller sin historia)
 6. att stöta
  to kick, strike
 7. att stöta ihop
  to bump into each other, run into each other

  (stötte han ihop med Johannes Lövgren)
 8. en slump
  an accident, chance

  (Av en slump stötte han ihop med...)
 9. att få det att gå ihop
  to make sense

  (Jag får ingenting att gå ihop, sa han. Det vet du.)
 10. ihålig
  hollow

  (Han hörde själv hur ihåligt det lät.)
 11. att avstanna
  to ground to a halt

  (Samtalet avstannade)
 12. var och en
  everyone

  (Var och en blev sittande i sina egna tankar)
 13. en burk
  a jar

  (Det stod en burk med kvitton i ett skåp i köket)
 14. ett biträde
  an assistant
 15. en matta
  a carpet

  (Han kanske har en flygande matta, sa Martinson.)
 16. en mapp
  a file

  (Han letade fram en förteckning med namn och adresser ur sintjocka mapp och gav den till Rydberg.)
 17. glupsk
  greedy

  (Men eftersom du nu är en sån glupsk liten pojke...)
 18. broderligt
  fraternally
 19. en kola
  конфета
 20. ett under
  a miracle

  (Det har skett ett under, skrek han)
 21. att bota
  to cure

  (att Karlssons feber skulle botas)
 22. ruskig
  nasty

  (Förresten är du en ruskig liten pojke)
 23. kaksmulor
  cake crumbs
 24. spydig
  sarcastic

  ("Men dina tupptavlor då, har dom också exploderat", sa han och var riktigt spydig mot Karlsson)
 25. när allt kommer omkring
  after all

  (Karlssons tusen tupptavlor - var det när allt kom omkring bara den här lilla tuppkraken?)
 26. slug
  cunning, clever
 27. en skylt
  a sign, вывеска
 28. att sörja
  to mourn

  (Men det är ju en värdslig sak och inget some man behöver sörja över.)
Author
ID
114397
Card Set
Svenska_04
Description
Swedish word list - Kurt Wallander, Karlsson på taket
Updated
Show Answers