Svenska_03

 1. utbytbar
  interchangeable

  (rollerna är utbytbar)
 2. en regi
  a direction

  (Vi hjälps åt med regin)
 3. att skildra
  to depict

  (Det är det trötta, bittra och slitna Malmö some skildras)
 4. en polare
  a pal, mate, partner

  (Bråka inte! Det är MIN polare!)
 5. att snacka
  to talk, болтать
 6. framgångsrik
  successful

  (En av världens framgångsrika författare är här)
 7. att sätta ihop
  to put together

  (som sätte ihop en bild)
 8. ett ställe
  a place

  (Vad är det här för ställe?)
 9. bitvis
  in some places, occasionally
 10. en belöning
  a reward

  (och får belöningen för sin kamp)
 11. ett anspråk
  a claim, pretense

  (om man gjort anspråk på att ha kämpat för bilderna länge)
 12. uppstoppad
  stuffed

  (med uppstoppad djur)
 13. skygg
  shy

  (vilda skygga djur)
 14. svåråtkomlig
  hard-to-get
 15. att frånta
  to divest, uncrown

  (Han fråntogs priset. Det var stor skandal.)
 16. att justera
  to adjust, tone

  (Man får justera färgerna, men inte klistra in djur some inte fanns där)
 17. berättigad
  just

  (Så är frågan berättigad)
 18. att berättiga
  to justify, legitimate
 19. en sändning
  a broadcast
 20. ett hyckleri
  a hypocrisy

  (Och den största är nog hyckleriet kring den svenska neutraliteten)
 21. förtroendeingivande
  trust+inspiring
 22. en myt
  a myth
 23. en mosättning
  a contrast, opposition, tension

  • (Jag är intresserad av hans motsättningar)
  • (Wallander är också full av inre motsättningar)
 24. en rullstol
  a wheelchair
 25. att skjusta
  to pick up

  (Jag hade kunnat skjusta dig)
 26. en besvärjelse
  an incantation

  (men some besvärjelse säger jag "senaste")
 27. att lura
  to fool, decoy

  (det är nåt som ligger och lurar på alla männinskor som åldras)
 28. att åldra
  to age
 29. en fasa
  a fright, terror

  (Det kan jag se på med fasa)
 30. skrämmande
  scary
 31. en lina
  a line

  (livslinan i mitt liv)
 32. att bejaka
  to accept, recognize

  (jag litar på det och jag bejakar det ständigt)
 33. ett slagfält
  a battlefield

  (det är ett ständigt slagfält som ska fyllas med någonting)
 34. att verka
  to seem

  (den enorma arbetskapacitet som du verkar ha)
 35. att beskylla
  to blame

  (Jag har blivit beskylld för mycket, men ...)
 36. lat
  lazy

  (aldrig för att vara lat)
 37. förmodligen
  presumably
 38. ett villkor
  a term, condition

  (ett villkor för att jag skulle skriva det här var att min fru skulle läsa det)
 39. ett lättnad
  a relief

  (då kände jag en stor lättnad)
 40. en ära
  a glory

  (Nu har du allt - framgång, pengar, ära, och massor av läsare)
 41. apropå
  by the way

  (apropå konstnärsskapet tycker jag att jag tillhör...)
 42. ett företräde
  a preference
 43. att felunderrätta
  to misinform
Author
arteum
ID
113145
Card Set
Svenska_03
Description
From SVT (Henning Mankell interview)
Updated