na meáin chumarsáide part 2

 1. do you ever think there'll be a fat president in america?
  an dóigh leat go mbeidh uachtarán ramhar riamh i Meirceá?
 2. look at the ads
  féach ar na fógraí
 3. they give us images of young thin women, tall good looking me, happy families
  cuirtear íomhánna os ár gcomhair de mhná óga aille tanaí, fir dhathúla, dhoighiúla arda, clanna agus teaghlaigh atá go sona sásta
 4. is it any wonder that half the world is on a diet?
  an aon ionadh go bhfuil leath den tír ar aiste bia?
 5. - these are the reality of ads and they put terrible pressure on people to mimic these images
  sin réaltacht na bhfógraí agus cuirtear brú uasfásach ar dhaoine aithris a dhéanamh ar na híomhánna sin.
 6. there are two sides to every story and the same goes for the media
  tá dhá thaobh ar an mbád agus is amhlaidh atá maidir leis na meáin chumarsáide
 7. alot of people would argue that theres too much power in the media nowadays and its harmful
  is iomaí duine a áitíonn go bhfuil an iomarca cumhachta ag na meáin inniu agus is dár n-aimhleas í an chumhacht sin
 8. image is the most important in media
  is í an íomhá an rud is tábhachtaí sna meáin go minic
Author
murphyainec
ID
112355
Card Set
na meáin chumarsáide part 2
Description
essay
Updated