PDF 16

 1. Cá raibh tú Tom, tá do chóta fliuch
  Where were you Tom, your coat is wet.
 2. Bhí mé ag iascaireacht le Seán agus d’éirigh an aimsir go dona
  I was fishing with Sean and the weather turned bad.
 3. Tabhair dom do chóta agus suí síos ag an tine.
  Give me your coat and sit down by the fire.
 4. Seo duit, tá tine maith agat, buíochas le Día.
  Here you are, the fire you have is good, thanks be to God.
 5. An mbeidh cupán tae agat?
  Will you have a cup of tea?
 6. Beidh, más é do thoil. An bhfuil uisce beatha agat?
  I will, if it is your will. Do you have whiskey?
 7. Níl, ach tá poitín agam. Ar mhaith leat é sin?
  No, but I have poitin. Would you like that?
 8. Ba mhaith liom, tá an poitín go maith nuair atá duine fuar agus fliuch.
  I would like that, the poitin is good when a person is cold and wet.
 9. Bhfuil aon scéal agat?
  Do you have any story?
 10. Chuala mé go bhfuil Pádraig agus an clann ag teacht abhaile
  I heard Patrick and the family are coming home.
 11. Cé dúirt é sin?
  Who said that?
 12. Bhí mé ag caint le Joe thíos ag an trá, bhí an scéal aige.
  I was talking with Joe down at the beach, he had the story.
 13. Níl fhios agam faoí Joe, bíonn scéal núa aige gach lá
  I don't know about Joe, he has a new story every day.
 14. Sin a dúirt Pádraig liom, Cáit. Rinne sé airgead mór i San Francisco agus tá sé ag teacht abhaile leis an bhean agus an clann.
  Patrick said that to me, Cate. He made lots of money in San Francisco and he is coming home with his wife and family.
 15. Núair a bhí mé ag caint leis, níor dúirt sé aon rud mar sin.
  When I was talking with him, He didn't say anything, so.
 16. Tabhair deoch eile dom, a Cháit. Dúirt sé go bhfuil dhá mhac agus ínion aige.
  Give me another drink, Cate. He said he has two sons and a daughter.
 17. A Dhía! Bhí fhios agam go raibh a lán airgead aige, ach ní raibh fhios agam go bhfuil clann mór aige. Seo duit, trí Euro más é do thoil.
  God! I knew that he has lots of money, but I did not know he has a big family. Here you are, three Euro please.
 18. Cáit, an féidir liom an t-airgead a thabhairt duit amáireach? Bhí orm cóta núa a fháil inné agus níl airgead ar bith agam
  Cate, can I give you the money tomorrow? I got a new coat yesterday and I have not any money.
 19. Joe, fág an deoch ansin agus imigh leat. Tagann tú anseo ag insint scéalta nach bhfuil fíor faoí daoine deasa. Imigh leat agus ná tar anseo arís.
  Joe, leave the drink there and away with you! You come here telling stories that are not true about nice people. Away with you and don't come here again.
 20. Ach Cáit...
  But Cate...
 21. Imigh leat! Anois! Amach an doras leat!
  Away with you! Now! Out the door with you!
 22. Beidh Pádraig anseo amáireach le bosca fortune cookies. Tabhairfidh sé an bosca do Cáit agus rachaidh sé abhaile ansin.
  Patrick will be here tomorrow with a box of fortune cookies. He will give the box to Cait and he will then go home.
 23. Bhi Pádraig anseo inné le bosca fortune cookies. Thug sé an bosca do Cáit agus chuaidh sé abhaile ansin.
  Patrick was here with a box of fortune cookies. He gave the box to Cate and he then went home.
 24. Fuair Pádraig litir ó San Francisco ar maidin agus bhí áthas air. Bhí sé ag rince timpeall an cistin.
  Patrick received a leter from San Francisco this morning and he was happy. He was dancing around the kitchen.
 25. Geobhaidh Pádraig litir ó San Francisco ar maidin agus beidh áthas air. Beidh sé ag rince timpeall an cistin.
  Patrick will get a letter from San Francisco this morning and he will be happy. He will be dancing around the kitchen.
 26. Bhí Pádraig anseo inné agus bhí carr núa aige. Chuaigh sé go Gallaimh agus bhí an oíche ann núair a tháinig sé abhaile.
  Patrick was here yesterday and he has a new car. He went to Galway and it was night there when he came home.
 27. Beidh Pádraig anseo amáireach agus beidh carr núa aige. Rachaidh sé go Gallaimh agus beidh an oíche ann núair a tiochfaidh sé abhaile.
  Patrick will be here tomorrow and he will have a new car. He will go to Galway and the night will be there when he will come home.
 28. Thóg Seán bosca mór abhaile leis inniu agus chuir sé ar an mbórd é. Ansin thainig Pádraig isteach san teach agus rinne Seán pota tae.
  Sean took a big box home with him today and he put it on the table. Then, Patrick went into the house and Sean made a pot of tea.
 29. Tógfaidh Seán bosca mór abhaile leis amáireach agus cuirfidh sé ar an mbórd é. Ansin tiocfaigh Pádraig isteach san teach agus déanfaidh Seán pota tae.
  Sean will take a big box home with him tomorrow and he will put it on the table. Then, Patrick will come into the house and Sean will make a pot of tea.
 30. A Phádraig! Conus tá tú? Níl fhios agam cén uair a chonaic mé thú.
  Patrick! How are you? I don't know what time I saw you.
 31. Tá mé go maith, Nóra. Tá mé abhaile le seachtain anois.
  I am good, Nora. I am home for a week now.
 32. Tá tú ag feachaint go h-íontacht. An bhfuil tú i San Francisco i gconaí.
  You are looking wonderful. Are you always in San Francisco?
 33. Tá Nóra. Chuala mé go bhfuil tú ag obair le Máire Tom anois.
  I am Nora. I heard you are working with Mary Tom now.
 34. Tá, is obair deas é. Ba mhaith liom é.
  I am, the work is nice. I like it.
 35. Ag glanadh tithe a mbíonn sibh, an ea?
  You are cleaning houses, is it?
 36. Sea, tá a lán tithe saoire timpeall anseo anois.
  Yes, there are many holiday homes around here now.
 37. Tá. Núair a bhí mé ag múineadh anseo, ní raibh aon duine ag teacht timpeall. Anois tá slúa síos ag an trá gach lá.
  Yes. When Iwas teaching here, Noone was coming around. Now a crowd is down at the beach every day.
 38. Nach ait é sin. Tá airgead acu fresin, teach mór ag gach duine ach níl aon Gaeilge acu.
  Isn't that strange. They have money also, every person has a big house but they have no Irish.
 39. Is trúa é sin.
  That is a pity.
Author
Taelin
ID
111143
Card Set
PDF 16
Description
Irish, Conversation
Updated