Lidské povahy

 1. aggressive
  agresivní
 2. ambitious
  ambiciozní
 3. broad-minded
  snášenlivý
 4. competitive
  soutěživý
 5. confident
  důvěryhodný
 6. conscientious
  svědomitý
 7. creative
  kreativní
 8. cruel
  krutý
 9. dependable
  spolehlivý
 10. discerning
  bystrý, soudný
 11. generous
  štědrý, šlechetný
 12. idealistic
  idealistický
 13. imaginative
  vynalézavý
 14. impulsive
  výbušný
 15. materialistic
  materialistický
 16. modest
  skromný
 17. nervous
  nervozní
 18. observant
  pozorný, všímavý
 19. pessimistic
  pesimistický
 20. prejudiced
  předpojatý
 21. rational
  racionální, rozumný
 22. reckless
  bezohledný
 23. servile
  podlézavý
 24. sincere
  srdečný
 25. snobbish
  snobský
 26. stubborn
  nezlomný, neústupný
 27. tactful
  taktní
 28. understanding
  chápající
 29. unpredictable
  nepředvídatelný
 30. vain
  ješitný
 31. wise
  moudrý
 32. critical
  rozhodný
 33. witty
  duchaplný
 34. garrulous
  žvanivý
 35. conceited
  domýšlivý
 36. absent-minded
  roztržitý
 37. obstinate
  tvrdohlavý
 38. punctual
  dochvilný
 39. bossy
  panovačný
 40. reliable
  zodpovědný
 41. sensitive
  citlivý
 42. sensible
  vnímá pocity druhých
 43. possesive
  chtivý
 44. bigoted
  fanatický
 45. bitchy
  jízlivý
 46. sociable
  společenský
Author
netoldam
ID
110541
Card Set
Lidské povahy
Description
Lidské povahy
Updated