lesson04.txt

 1. leren
  учить
 2. Wanneer begint je cursus?
  когда начинается твой курс?
 3. Wanneer is hij afgelopen?
  Когда он заканчивается?
 4. Wanneer heb je les?
  Когда у тебя занятия?
 5. De cursus begint op maandag 6 mei
  Курс начинается в понедельник, 6 мая
 6. We hebben 4 dagen per week les
  У нас занятия 4 дня в неделю
 7. Elke dag, behalve woensdag.
  Каждый день, кроме среды
 8. We hebben 2 maal per dag les.
  У нас уроки 2 раза в день.
 9. 1 keer 's ochtends en 1 keer 's middags
  1 раз утром и 1 раз днем
 10. Dat is veel!
  Это много!
 11. hoe laat beginnen de lessen?
  во сколько начинаются уроки?
 12. Wat is je rooster?
  какое у тебя расписание?
 13. er is een groep A en een groep B
  есть группа А и Б
 14. Ik zit in groep A
  я (сижу) в группе А
 15. Groep A begint 's morgens om 9 uur
  группа А начинает утром в 9 часов
 16. We beginnen op tijd
  мы начинаем вовремя
 17. Iedereen komt op tijd
  все (каждый) приходят вовремя
 18. Niemand komt te laat
  Никто не приходит слишком поздно
 19. Duren de lessen lang?
  Долго ли длятся уроки?
 20. Hoe lang duurt een les?
  Сколько длится один урок?
 21. De lessen duren 1 uur
  Уроки длятся 1 час
 22. van 9 tot 10
  с 9 до 10
 23. lokaal
  комната, класс
 24. andere
  другой
 25. na de lessen
  после уроков
 26. Zijn jullie dan klaar?
  Тогда вы свободны?
 27. Daarna gaan we naar huis
  Потом мы идём домой
 28. 's avonds
  вечером
 29. Hoeveel
  сколько
 30. Soms
  иногда
 31. Op zaterdag en zondag is er geen les
  по субботам и воскресеньям уроков нет
 32. Bijna iedereen heeft vrij
  почти все (каждый) свободны
 33. Behalve wij!
  кроме нас!
Author
armen
ID
109120
Card Set
lesson04.txt
Description
les04
Updated