PDF 12

 1. Ar imigh Ming abhaile?
  Did Ming go home?
 2. Ar tháinig Seán ar ais ó Gallaimh?
  Did Sean come back from Galway?
 3. Ar ól siad an tae fós?
  Did they drink the tea yet?
 4. Nár tháinig siad abhaile?
  Did they not come home?
 5. Rinne Máire tae ar a sé a chlog.
  Marie made tea at 6 o'clock.
 6. Chuala na buachaillí an múinteoir ag teacht
  The boys heard the teacher coming.
 7. Fuair Ming cóta nua inné.
  Ming got the new coat yesterday.
 8. Níor chonaic aon duine Síle inniú.
  Has not anyone seen Sheila today?
 9. Beidh an aimsir go dona amáireach
  The weather will be bad tomorrow.
 10. Ar rith sé go dtí an trá?
  Did he run to the beach?
 11. Bhí Pádraig agus Síle an-mhór le chéile nuair a bhí sé ag obair anseo.
  Patrick and Shiela were great together when a he was working here.
 12. Bhíomar cinnte go bpósfaidh siad.
  We were certain that they would marry.
 13. Níl fhios ag éinne cad a tharla, ach stop siad ag dul amach le chéile.
  Nobody knew what happened, but they stopped going out together.
 14. Bhí Pádraig an-bhrónach agus ansin d’imigh sé go America.
  Patrick was very sad and then he left to America.
 15. D’éirigh go maith leis ansin.
  He was successful there.
 16. Gach uair a chuaigh Padraig isteach go teach Cháit, rith Síle isteach sa chistin.
  Everytime Patrick went into Cate's house, Shiela ran into the kitchen.
 17. Dúirt Joe liom inné, go scríobh Pádraig céad litireacha dí ó San Francisco, ach níor scríobh sí aon litir ar ais dó.
  Joe said to me yesterday, that Patrick wrote one hundred letters to her from San Francisco, but she did not write one letter back to him.
 18. Chuir sé cóta air agus chuaigh sé abhaile le Cáit.
  She put a coat on herself and she went home with Kate.
 19. Bhí brón orainn nuair a chualamor an scéal.
  Sadness was on us when we had heard the story.
 20. Beidh craic maith againn anocht.
  We will have a good time tonight.
 21. Tá cóta deas aici.
  She has a nice coat.
 22. Tabhair dúinn pota tae, más é do thoil.
  Give the pot of tea to me, if you please.
 23. An bhfuil tú ag teacht linn?
  Are you coming with us?
 24. Is ceoltóir é.
  He is a musician.
 25. Is ceoltóirí iad Seán agus Joe.
  Sean and Joe are musicians.
 26. An Éireannach tú? Is ea, as Contae an Chlár mé
  Are you Irish? Yes, I am from County Clair.
 27. Ní hea, is Meiriceánach mé.
  No, I am American.
 28. An dochtúir tú? Ní hea, is múinteoir mé
  Are you a doctor? No, I am a teacher.
 29. Cad as tú? (is) as Meiricea mé.
  What are you? I am an American.
 30. As cén Stát?
  From what state?
 31. Cén sort áit í?
  What sort of place is it?
 32. An bhfuil sí mór?
  Is it big?
 33. Cén sort aimsir a mbíonn ann?
  What sort of weather is there?
Author
Taelin
ID
108263
Card Set
PDF 12
Description
Sentences
Updated