BEC PI U1

 1. accountant
  księgowy
 2. book-keeping
  księgowość
 3. correspondence
  korespondencja
 4. faulty
  wadliwy, uszkodzony, niesprawny
 5. invoice
  faktura
 6. marketing
  marketing
 7. payroll
  lista płac
 8. prioritise
  określić priorytety
 9. retailer
  sprzedawca detaliczny
 10. wealthy
  bogaty, zamożny
 11. accounts
  księgi rachunkowe
 12. consultant
  konsultant, doradca
 13. deadline
  termin (wykonania pracy lub zadania)
 14. hectic
  napięty (np. plan)
 15. laboratory
  laboratorium
 16. meticulous
  skrupulatny, dokładny
 17. personnel
  personel, pracownicy
 18. quality control
  kontrola jakości
 19. springboard
  punkt startu, odskocznia
 20. welfare
  dobro (osoby lub grupy); dobrobyt; również: opieka społeczna
 21. atmosphere
  atmosfera
 22. coordinate
  koordynować
 23. executive
  osoba na samodzielnym stanowisku kierowniczym, kierownik, dyrektor, menedżer
 24. human resources
  zasoby ludzkie; dział personalny
 25. manic
  obłędny
 26. minutes
  protokół, notatka ze spotkania
 27. policy
  polityka, strategia, zasada
 28. research and development (R and D)
  badania i rozwój; dział badań i rozwoju
 29. stock
  prowadzić sprzedaż czegoś, zaopatrzyć
Author
onlyfix1
ID
107227
Card Set
BEC PI U1
Description
u1
Updated