latijn woorden.txt

 1. dea
  godin
 2. filia
  dochter
 3. non
  niet
 4. mater, acc.
  matrem - moeder
 5. dominus
  heer, heerser
 6. deus
  god
 7. soror, acc.
  sororem - zuster
 8. pater, acc.
  patrem - vader
 9. et
  • en
  • ook
 10. uxor, acc.
  uxorem - vrouw, echtgenote
 11. filius
  zoon
 12. sed
  maar
 13. quoque
  ook (quoque benadrukt het woord waar het achter staat)
 14. regina
  koningin
 15. etiam
  ook, zelfs
 16. populus
  volk
 17. nam
  want
 18. in Italia
  in Italië
 19. saepe
  vaak, dikwijls
 20. bellum
  oorlog
 21. ignis, acc.
  ignem - vuur
 22. templum
  tempel
 23. urbs, acc.
  urbem - stad
 24. semper
  altijd
 25. amor, acc.
  amorem - liefde
 26. laetus, (vrl.), (onz.)
  laeta, laetum - blij
 27. vir, acc.
  virum - man
 28. in + acc.
  naar, naar binnen
 29. rex, acc.
  regem - koning
 30. mors, acc.
  mortem - de dood
 31. pulcher, (vrl.), (onz.)
  pulchra, pulchrum - mooi
 32. regnum
  heerschappij
 33. bonus, (vrl.), (onz.)
  bona, bonum - goed
 34. frater, acc.
  fratrem - broer
 35. nunc
  nu
 36. puella
  meisje
 37. malus, (vrl.), (onz.)
  mala, malum - slecht
 38. novus, (vrl.), (onz.)
  nova, novum - nieuw
 39. gloria
  roem
 40. apud + welke naamval?
  + acc. - bij
 41. silva
  bos
 42. magnus, (vrl.), (onz.)
  magna, magnum - groot
 43. valde (bijw.)
  erg, zeer
 44. ad + welke naamval?
  + acc. - naar, bij, tot
 45. obscurus, (vrl.), (onz.)
  obscura, obscurum - donker, duister
 46. fluvius
  rivier
 47. parvus, (vrl.), (onz.)
  parva, parvum - klein
 48. aqua
  water
 49. subito (bijw.)
  plotseling
 50. clarus, (vrl.), (onz.)
  clara, clarum - helder, beroemd
 51. deinde
  daarna, vervolgens
 52. miser, (vrl.), (onz.)
  misera, miserum - ongelukkig
 53. non iam
  niet meer
 54. iratus, (vrl.), (onz.)
  irata, iratum - boos
 55. morbus
  ziekte
 56. timidus, (vrl.), (onz.)
  timida, timidum - bang
 57. verus, (vrl.), (onz.)
  vera, verum - echt, waar
 58. causa
  reden, oorzaak
Author
Marius
ID
106924
Card Set
latijn woorden.txt
Description
latijn woorden H 3-4
Updated