TenseMarkerSentences.txt

The flashcards below were created by user rhondiggity on FreezingBlue Flashcards.

 1. Kua haere rAtou kit e hOtEra.
  The have done to the hotel.
 2. Kua tae mai ngA tAngata.
  The people have arrived.
 3. Kua hoki mai a Mere
  Mere has returned
 4. Kua mate te papa o Mere.
  Mere's father has died.
 5. Kua ora au inAianei.
  I am well now.
 6. Kua maranga ia.
  She has got up.
 7. Kua waru karaka te tAima.
  The time is eight o'clock
 8. Kua moe ngA tamariki tAne.
  The boys are asleep.
 9. Kua wera te wai.
  The water is hot.
 10. Kua tImata ngA tamariki kit e whawhai.
  The children have started to fight.
 11. Ka mAtaotao te pAreti
  The porridge will get cold
 12. Ka tae mai rAtou ApOpO.
  They will arrive tomorrow.
 13. Ka haere tAtou.
  We'll go, let's go.
 14. Ka tUreiti tAtou
  We'll be late.
 15. He aha te tAima?
  What is the time?
 16. Rima karaka
  5 o'clock
 17. kua rima karaka
  it's 5 o'clock
 18. koata pAhi i te ono karaka
  it is a quarter past 6
 19. hAwhe pAhi i te ono karaka
  it's half past 6.
 20. hApAhi i te ono karaka
  it's half past 6
 21. koata ki te whitu karaka
  it's a quarter to seven
 22. Rima meneti pAhi i te waru karaka
  It is five-past eight.
 23. Rua tekau meneti ki te tekau karaka.
 24. He aha te tAima i waea mai ai a Kereama?
  What was the time that Graham phoned?
 25. NO te whitu karaka
  At 7 o'clock
 26. He aha te tAima i oho ai koe?
  What was the time when you woke?
 27. NO te ono karaka
  At 6 o'clock.
 28. Kei hea aku kI?
  Where are my keys?
 29. Kei raro i tErA pukapuka.
  Under the book over there.
 30. Kei hea a Pita?
  Where's Peter?
 31. Kei waho.
  Outside
 32. I hea koe kit e pO nei?
  Where were you last night?
 33. I te kanikani
  At the dance
 34. I hea tO pene?
  Where was your pen?
 35. I roto I taku pEke.
  In my bag.
 36. I hea rAua?
  Where were they?
 37. Kua aha a Taine?
  What has Taine begun to do?
 38. Kua noho a Taine
  Taine has begun to sit down.
 39. Kua aha te manu?
  What has the bird started to do?
 40. Kua kai te manu.
  The bird has begun to eat.
 41. Kua haurangi a Taipa
  Taipa is drunk
 42. Kua oma a Taine kit e moana.
  Taina has begun to run to the ocean.
 43. I haere tOku papa ki Otematata mA runga I te paihikara.
  My father went to Otematata by way of bike.
 44. E haere ana ahau mA runga i te motokA.
  I am going by car.
 45. Ka haere rAtou, ngA tamariki, mA runga i te tereina.
  The children will be going by train.
 46. InatahirA, i kai ahau.
  Two days ago, I ate.
 47. I te rA nei, i oho ahau.
  Today, I woke.
 48. A tErA rA, ka oma kuia.
  In two days, the old woman will run.
 49. A te rA nei, ka panui tAtou i ngA pukapuka.
  Today, we will read books.
Author
ID
106315
Card Set
TenseMarkerSentences.txt
Description
sentences using all the tense markers and telling time
Updated
Show Answers