JPN101 - Greetings and Polite Expressions

 1. Arigatoo.
  Thank you.
 2. Arigatoo gozaimasu.
  Thank you. (formal)
 3. Doo itashimashite.
  You are welcome.
 4. Doomo.
  Thanks. (very informal)
 5. Doomo arigatoo.
  Thank you very much.
 6. Doomo arigatoo gozaimasu.
  Thank you very much. (most formal)
 7. Doozo yoroshiku.
  Nice meeting you.
 8. Genki desu.
  I am fine.
 9. Hajimemashite.
  How do you do?
 10. Ie o-tenki desu ne.
  It's fine weather, isn't it?
 11. Ja (de wa).
  See you.
 12. Ja (de wa) mata.
  See you. (formal)
Author
darthruler
ID
105869
Card Set
JPN101 - Greetings and Polite Expressions
Description
JPN101 - Yookoso Ch. 0 - Greetings and Polite Expressions
Updated