countries

 1. country
  bpra theet (falling)
 2. Japan
  bpra theet yi (high) bpuun (low)
 3. Australia
  bpra theet aw-sa-dtreh-lia
 4. Spain
  bpra theet sa-bpEEn
 5. Singapore
  bpra theet ssing (rising) kah bpo (mid)
 6. Thailand
  bpra theet Thai
 7. Germany
  bpra theet yeu ra man
 8. America
  bpra theet a mee ri gaa
 9. England
  bpra theet ang grit
 10. India
  bpra theet in dia
 11. Ireland
  bpra theet ai leen (mid)
 12. France
  bpra theet fa (high) rang (low) seet (low)
 13. Cambodia
  bpra theet gam phuu chaa (mid)
 14. Malaysia
  bpra theet ma lee sia (mid)
 15. New Zealand
  bpra theet nieu sii leen (mid)
 16. Burma
  bpra theet pa (high) maa (falling)
 17. South Korea
  • bpra theet gao lii (rising) dtai (falling)
  • dtai = south
  • neua (rising) = north
 18. Canada
  bpra theet khee naa daa (mid)
 19. Laos
  bpra theet laao (mid)
Author
estinette
ID
105529
Card Set
countries
Description
Countries
Updated