latijn woorden.txt

 1. praeda
  buit
 2. nullus, (vrl.), (onz.), (gen.)
  nulla, nullum, nullius - geen enkel
 3. nonnulli (mv.)
  sommige(n)
 4. sedes, gen. (geslacht)
  • sedis (vrl.) - (zit)plaats
  • woonplaats
 5. domi
  thuis
 6. quamquam
  hoewel
 7. dignus + welke naamval?
  + abl. - waard, waardig
 8. cerno, perf. (inf.)
  crevi (cernĕre) - zien
 9. senex, gen.
  senis - oude man
 10. similis, onz. + welke naamval?
  • simile + gen./dat. - gelijk aan
  • gelijkend op
 11. vis, acc., abl. (geslacht)
  vim, vi (vrl.) - kracht, geweld
 12. metuo, perf. (inf.)
  metui (metuĕre) - vrezen
 13. invenio, perf. (inf.)
  inveni (invenire) - vinden, aantreffen
 14. cogo, perf. (inf.)
  • coëgi (cogĕre) - dwingen
  • bijeenbrengen
 15. specto (inf.)
  spectare - kijken naar, zien
 16. propter + welke naamval?
  + acc. - vanwege, door
 17. tango, perf. (inf.)
  tetigi (tangĕre) - aanraken
 18. mille
  duizend
 19. strepitus
  lawaai
 20. tempto (inf.)
  temptare - proberen
 21. ingens, gen.
  ingentis - geweldig, enorm
 22. ira
  woede
 23. brevis, onz.
  breve - kort
 24. priusquam
  voordat
 25. nocte (abl.)
  's nachts
 26. auxilium
  hulp
 27. peto, perf. (inf.) + welke voorzetsel + welke naamval?
  peti(v)i (petĕre) a(b) + abl. - vragen aan
 28. ne...quidem
  zelfs niet
 29. sentio, perf. (inf.)
  sensi (sentire) - voelen, bemerken
 30. egregius, (vrl.), (onz.)
  egregia, egregium - uitstekend, voorttreffelijk
 31. deicio, perf. (inf.)
  deieci (deicĕre) - naar beneden werpen, laten vallen
 32. ferox, gen.
  • ferocis - strijdlustig
  • woest, fel
 33. teneo, perf. (inf.)
  tenui (tenere) - (vast)houden
 34. tremo, perf. (inf.)
  tremui (tremĕre) - trillen, beven
 35. ceteri (mv.)
  overige(n)
 36. fames, gen. (geslacht)
  famis (vrl.) - honger
 37. saxum
  steen, rots
 38. affero, perf. (inf.)
  attuli (afferre) - (mee) brengen, ergens heen brengen
 39. canis, gen.
  canis - hond
 40. gladius
  zwaard
 41. patria
  vaderland
 42. appello (inf.)
  • appellare - toespreken
  • noemen
 43. despero (inf.) + welke voorzetsel?
  desperare + acc. - wanhopen (aan)
 44. sacer, (vrl.), (onz.)
  • sacra, sacrum - heilig
  • (+ gen.) gewijd aan
Author
Marius
ID
104679
Card Set
latijn woorden.txt
Description
latijn woorden H 13
Updated