Musiktermer

 1. Med Känsla
  Affettuoso
 2. Oroligt,Upprört
  Agitato
 3. Älskvärt
  Amabile
 4. Kärleksfullt,ljuvt
  Amoroso
 5. Besjälat
  Animato
 6. Lidande
  Appassionato
 7. Glänsande
  Brilliante
 8. Skämtsamt,burleskt
  Burlesco
 9. Sångbart
  Cantabile,Cantando
 10. Nyckfullt,gäckande
  Capriccioso
 11. Upphetsat
  Concitato
 12. Bestämt
  Deciso
 13. Ljuvt,mjukt,behagfullt
  Dolce
 14. Smärtsamt
  Doloroso
 15. Elegiskt,Klagande
  Elegiaco
 16. Energiskt,Kragtfullt
  energico
 17. Uttrycksfullt
  espressivo
 18. Fantastiskt
  Fantastico
 19. Festligt
  Festivo
 20. Dystert,sorgligt
  Funebre
 21. Rasande
  Furioso
 22. Skämtsamt,lustigt
  Giocoso
 23. Storslaget
  Grandioso
 24. Graciöst,behagfullt
  Grazioso
 25. Häftigt
  Impetuoso
 26. Obeslutsam,Tveksam
  Indeciso
 27. Klagande
  Lamentabile, lamentoso
 28. Brett
  Largamente
 29. Lätt,luftigt
  Leggiero
 30. Dystert, sorgligt
  Lugubre
 31. Majestätiskt, upphöjt
  Maestoso
 32. Markerat,betonat,framhävt
  Marcato
 33. Mystiskt
  Misterioso
 34. Rörligt
  Mobile
 35. Bortdöende
  Morendo
 36. Mumlande
  Mormorando
 37. Ädel
  Nobile
 38. Lidelsefullt
  Passionato
 39. Tungt
  Pesante
 40. Pompöst, yvigt
  Pomposo
 41. buret (mjukt ansatta,obetydligt skillda toner)
  Portato
 42. Reciterande
  Recitando
 43. Andäktig
  Religioso
 44. talande
  Parlando
 45. i vid på för till
  A,Ad
 46. mycket
  assai
 47. med
  con
 48. och
  e,ed
 49. men
  ma
 50. mindre
  meno
 51. mycket
  molto
 52. inte
  non
 53. mera
  piú
 54. lite
  poco
 55. småningom,allt eftersom
  poco a poco
 56. som möjligt
  possibile
 57. nästan
  quasi
 58. hela tiden, genomgående
  sempre
 59. utan
  senza
 60. plötsligt
  subito
 61. mycket
  troppo
 62. strängt
  rigoroso
 63. risoluto
  beslutsamt
 64. fritt(tempo)
  rubato
 65. skämtsamt
  scherzando
 66. enkelt
  semplice
 67. känsligt
  sensibile
 68. allvarligt
  serioso
 69. klangfullt
  sonoro
 70. klagande,suckande
  sospirando
 71. tillbakahållet,återhållet
  sostenuto
 72. livfullt,spirituellt
  spirituoso
 73. ömt
  teneramente
 74. lugnt
  tranquillo
 75. kraftfullt
  vigoroso
Author
bjornj
ID
104118
Card Set
Musiktermer
Description
Words of music, Swedish-Italian
Updated