Estonian verbs (135 most frequent)

The flashcards below were created by user bengt on FreezingBlue Flashcards.

 1. ’help’
  aitama : aidata : aitan --- Aita mind! Aita mul õhtusööki teha!
 2. ’begin’
  algama : alata : algan --- Mis kell film algab? Sügis algab septembris.
 3. ’start, begin’
  alustama : alustada : alustan --- Alustame kontserti! Ta alustas oma kirja vabandusega. (He began?/started? His letter with apology.)
 4. ’give’
  andma : anda : annan --- Kas sa annad mulle oma telefoninumbri?
 5. ’love’
  armastama : armastada : armastan --- Ma armastan eesti keelt. Kas sa armastad reisida?
 6. ’think’
  arvama : arvata : arvan --- Mida sa arvad minu uuest autost? (What do you think about my new car?) Ma arvan, et see on ilus.
 7. ’be located’
  asuma : asuda : asun --- Kus asub Eesti kõige kõrgem mägi?
 8. ’open’
  avama : avada : avan --- Kas ma avan akna? Palun ava uks!
 9. ’build’
  ehitama : ehitada : ehitan --- Ta ehitab uut maja.
 10. ’live’
  elama : elada : elan ---
 11. ’start, intend’
  hakkama : hakata : hakkan ---
 12. ’evaluate, assess, appreciate’
  hindama : hinnata : hindan ---
 13. ’phone’
  helistama : helistada : helistan --- Helista mulle homme. Ma helistan teatrisse.
 14. ’keep, hold’
  hoidma : hoida : hoian --- Ma hoian sulle pöialt.
 15. ’interest’
  huvitama : huvitada : huvitan --- Kas sind huvitab sport? Keda see huvitab? (who cares?)
 16. ’call, shout’
  hüüdma : hüüda : hüüan --- Hüüa mind, kui õhtusöök on valmis!
 17. ’jump’
  hüppama : hüpata : hüppan --- Ära hüppa aknast alla! (Don’t jump out of the window!)
 18. ’wonder, be suprised’
  imestama : imestada : imestan --- Mille üle sa imestad? Ma imestan, et pilet maksab ainult 2 eurot.
 19. ’sit’
  istuma : istuda : istun --- istun baaris
 20. ’walk’
  jalutama : jalutada : jalutan --- jalutan linnas
 21. ’run’
  jooksma : joosta : jooksen --- Kuhu sa jooksed? Forrest Gump jookseb kiiresti.
 22. ’drink’
  jooma : juua : joon --- Ma joon kohvi, õlut ja teed iga päev.
 23. ’ drive, lead’
  juhtima : juhtida : juhin --- Kas sa oskad autot juhtida? (Can you drive a car?) Ta juhib suurt firmat.
 24. ’happen’
  juhtuma : juhtuda : juhtun --- Mis juhtus? (What happened?) Ma juhtusin linnas olema. ( I happened to be in town)
 25. ’manage, arrive’
  jõudma : jõuda : jõuan --- Ma jõudsin koju kell kümme.
 26. ’continue’
  jätkama : jätkata : jätkan --- Jätkame seda tööd homme.
 27. ’leave’
  jätma : jätta : jätan --- Ma jätsin oma auto koju. (I left my car home)
 28. ’stay’
  jääma : jääda : jään --- Kui kauaks sa Tartusse jääd?
 29. ’get lost, disappear’
  kaduma : kaduda : kaon --- Minu telefon kadus ära. (My phone got lost.) Ma tean, et sul on kiire, ma juba kaon. (I know you are busy, I’m already disappearing)
 30. ’carry, wear’
  kandma : kanda : kannan --- Palun kanna minu kohvrit! President kannab kikilipsu. (The president is wearing a bowtie.)
 31. ’lose’
  kaotama : kaotada : kaotan --- Ära kaota külma verd! (lit. Don’t lose cold blood = don’t panic!)
 32. ’be afraid’
  kartma : karta : kardan --- Kas sa kardad hunti? Ma kardan, et ma magan sisse. (I’m afraid that I will sleep in)
 33. ’grow’
  kasvama : kasvada : kasvan --- Aias kasvab päevalill. Lapsed kasvavad kiiresti.
 34. ’grow, raise’
  kasvatama : kasvatada : kasvatan --- Kas sa kasvatad porgandit? Nad kasvatavad kolme last.
 35. ’forbid’
  keelama : keelata : keelan --- Parkimine keelatud! Ma keelan sul suitsetada!
 36. ’last’
  kestma : kesta : kestan ---
 37. ’write’
  kirjutama : kirjutada : kirjutan --- Ma kirjutan mitu kirja iga päev. Kirjuta mulle!
 38. ’collect’
  koguma : koguda : kogun --- Kas sa kogud postmarke? Ma ei kogu midagi.
 39. ’meet’
  kohtuma : kohtuda : kohtun --- Ma kohtun homme kolleegiga.
 40. ’repeat’
  kordama : korrata : kordan --- Palun korrake! (Please repeat! (Formal or plural))
 41. ’fall down’
  kukkuma : kukkuda : kukun --- Kass kukkus katuselt alla. (A cat fell down from the roof.)
 42. ’invite’
  kutsuma : kutsuda : kutsun --- Ma kutsun sind teatrisse/õhtusöögile/kinno.
 43. ’spend’
  kulutama : kulutada : kulutan --- Kulutasin palju aega kingituse leidmisele. (I spent lots of time for finding a present.)
 44. ’listen’
  kuulama : kuulata : kuulan --- Ma kuulan muusikat. Kuula mind! (Listen to me!)
 45. ’hear’
  kuulma : kuulda : kuulen --- Kas sa kuuled mind? (Can you hear me?)
 46. ’belong’
  kuuluma : kuuluda : kuulun --- Kellele see maja kuulub? Ta kuulub Keskerakonda (He belongs to the Central party)
 47. ’sound’
  kõlama : kõlada : kõlab --- Kontsert kõlas kirikus hästi.
 48. ’go’
  käima : käia : käin --- Käin kinos/duši all/külas/tööl. Kas sa käid iga päev poes?
 49. ’bake’
  küpsetama : küpsetada : küpsetan --- Küpsetasin eile pirukat. Ma hakkan kooki küpsetama.
 50. ’ask’
  küsima : küsida : küsin --- Kas ma tohin sinult midagi küsida? (May I ask you something?)
 51. ’leave’
  lahkuma : lahkuda : lahkun --- Külalised lahkusid Tartust.
 52. ’let’
  laskma : lasta : lasen --- Lase mul magada! (Let me sleep!) Ma pean laskma vannituba remontida.
 53. ’sing’
  laulma : laulda : laulan --- Mida me täna laulame?
 54. ’find’
  leidma : leida : leian --- Kust sa selle sõna leidsid? (Where did you find this word?)
 55. ’fly’
  lendama : lennata : lendan --- Ma lendan Tallinnast Londonisse.
 56. ’move’
  liikuma : liikuda : liigun --- Tigu liigub aeglaselt. (Snale moves slowly.)
 57. ’hope’
  lootma : loota : loodan --- Ma loodan, et kõik läheb hästi.
 58. ’permit, allow, let, promise’
  lubama : lubada : luban --- Mart lubas Evale, et ta tuleb koju kell 7. (Mart promised Eva to come home at 7.) Luba mul rääkida! (Let me speak!)
 59. ’read’
  lugema : lugeda : loen --- loen raamatut/ajalehte Kas sa oled seda raamatut lugenud?
 60. ’cut’
  lõikama : lõigata : lõikan --- Lõika leiba selle noaga.
 61. ’finish’
  lõpetama : lõpetada : lõpetan --- Ma lõpetan selle töö õhtul.
 62. ’end’
  lõppema : lõppeda : lõppen~ lõpen --- Mis kell film lõpeb? Kursus lõppes eksamiga.
 63. ’sleep’
  magama : magada : magan --- Ma lähen nüüd magama. Ma magasin kümme tundi.
 64. 'pay, cost'
  maksama : maksta : maksan --- Kas te maksate kaardiga?
 65. ’like’
  meeldima : meeldida : meeldib --- Mulle meeldib elada Tartus. Kuidas sulle meeldib minu uus kodu?
 66. ’go (to)'
  minema : minna : lähen --- lähen magama/teatrisse/tööle Mine kuu peale! (Go to the moon!)
 67. ’change’
  muutma : muuta : muudan --- Ma muudan oma päevaplaani.
 68. ’change, turn into’
  muutuma : muutuda : muutub --- Ilm muutub külmaks. (The weather is getting cold.) Sa oled palju muutunud! (You have been changed a lot!)
 69. ’understand’
  mõistma : mõista : mõistan --- Ma mõistan sind täiesti. (I completely understand you.)
 70. ’think’
  mõtlema : mõtelda ~mõelda : mõtlen --- Mõtle oma tervisele! (Think about your health!)
 71. ’remember’
  mäletama : mäletada : mäletan --- Kas sa mäletad seda laulu?
 72. ’play’
  mängima : mängida : mängin --- Ma mängin trompetit. Kas sa mängid korvpalli? Laps mängib autoga.
 73. ’notice’
  märkama : märgata : märkan --- Ma märkasin, et sa oled väsinud.
 74. ’sell’
  müüma : müüa : müün --- Müüa maja kesklinnas. Ma müün oma vana auto ära.
 75. ’laugh’
  naer/ma : naer/da : naera/n --- Ei ole ilus naerda kellegi üle. Miks sa naerad?
 76. ’smile’
  naerata/ma : naerata/da : naerata/n --- Müüja naeratas lahkelt.
 77. ’cry’
  nutma : nutta : nutan --- Miks sa nutad? Ära nuta!
 78. ’see’
  nägema : näha : näen --- Kas sa näed seda suurt maja?
 79. ’show’
  näitama : näidata : näitan --- Ma näitan sulle oma uut töökohta.
 80. 'be'
  olema : olla : olen --- Ma tahaksin kodus olla. (I would like to be at home.)
 81. ’wait’
  ootama : oodata : ootan --- Kas te saate natuke oodata?
 82. ’can, have skills to do smth’
  oskama : osata : oskan --- Kas sa oskad kitarri mängida? Ma ei oska rootsi keelt.
 83. ’buy’
  ostma : osta : ostan --- Sa võid kõiki neid asju osta kaubamajast. (You can buy all these things in a department store.)
 84. ’look for, search’
  otsima : otsida : otsin --- Ma otsisin sind. (I was looking for you.) Ma otsin ühte raamatut. I’m looking for a book.)
 85. ’decide’
  otsustama : otsustada : otsustan --- Me ei pea seda täna otsustama. (We don’t have to decide this today.)
 86. ’wash’
  pesema : pesta : pesen --- pesen pesu/nõusid/käsi Pese oma käed, enne kui sööma hakkad!
 87. ’shine (about the sun, stars and moon), to be seen, seem’
  paistma : paista : paistan --- Täna paistab päike. Paistab, et sa oled väsinud. (Seems that you are tired.) Kaugelt paistab reisilaev.
 88. ’offer’
  pakkuma : pakkuda : pakun --- Kas ma pakun sulle teed või kohvi?
 89. ’ask, peg’
  paluma : paluda : palun --- Kas ma tohin sinult midagi paluda?
 90. ’put’
  panema : panna : panen --- Pane see raamat riiulisse. (Put this book on the shelf.)
 91. ’must’
  pidama : pidada : pean --- Ma pean nüüd õhtusööki tegema. Ma pidin eile sõitma Tallinnasse. (I had to go to Tallinn yesterday.)
 92. ’burn’
  põlema : põleda : põlen --- Küünal põleb. Toas põleb tuli. (Lights are on in the room.) Ma põlen uudishimust. (lit. I am burning from(?) curiosity.)
 93. ’turn’
  pöörama : pöörata : pööran --- Pöörake siit vasakule! (Turn left from here!)
 94. ’try, catch’
  püüdma : püüda : püüan --- Koer püüab palli. Ma püüan magada. (I am trying to sleep.)
 95. ’waste’
  raiskama : raisata : raiskan --- Ära raiska oma aega ega raha!
 96. ’speak, talk’
  rääkima : rääkda : räägin --- Räägime sinust. (Let’s talk about you.) Ma rääkisin eile õhtul oma sõbraga. (I talked to my friend last night.)
 97. ’arrive’
  saabuma : saabuda : saabun --- Saabun lennukiga Helsinkist homme hommikul.
 98. ’get, can’
  saama : saada : saan --- Ma ei saa sinuga praegu rääkida. (I can’t talk to you right now.) Ma sain vennalt kirja. (I got a letter from my brother.)
 99. ’send’
  saatma : saata : saadan --- Ma saatsin sulle õpiku. Saadan kirja Ameerikasse.
 100. ’stand’
  seisma : seista : seisan --- Mulle ei meeldi järjekorras seista. (I don’t like to stand in a line.)
 101. ’explain’
  selgitama : selgitada : selgitan --- Kuidas te seda selgitate? Palun selgita mulle, kuidas see juhtus. (Please explain me how did this happen.)
 102. ’wish’
  soovima : soovida : soovin --- Soovin sulle edu!
 103. ’recommend’
  soovitama : soovitada : soovitan --- Mis suppi te meile soovitate?
 104. ’die’
  surema : surra : suren --- Lootus sureb viimasena. (Hope dies last.) Ükskord ma suren niikuinii.
 105. ’go, drive’
  sõitma : sõita : sõidan --- Kuhu te soovite sõita? Ma sõidan iga päev bussiga.
 106. ’eat’
  sööma : süüa : söön --- Mida me täna sööme? Ma just sõin. (I just ate.) Ma ei ole täna midagi söönud. (I haven’t eaten anything today.)
 107. ’want’
  tahtma : tahta : tahan --- Tahan kohvi. Ma tahan midagi küpsetada. (I want to bake something.)
 108. ’know’
  teadma : teada : tean --- Kas sa tead, kus kass on? Ei tea.
 109. ’announce’
  teatama : teatada : teatan --- Kolleeg teatas, et lahkub töölt.
 110. ’do, make’
  tegema : teha : teen --- Mis (mida) sa õhtul teed? Mis sa eile tegid? Ma ei teinud midagi erilist. (I didn’t do anything special.)
 111. ’may’
  tohtima : tohtida : tohin --- Kas ma tohin istuda? Kas ma tohin midagi küsida?
 112. ’bring here’
  tooma : tuua : toon --- Mida ma poest toon? (What shall I bring from the store?)
 113. ’come’
  tulema : tulla : tulen --- Mis kell sa tuled? Kust see raha tuleb? (Where does this money come from?)
 114. ’know personally, feel’
  tundma : tunda : tunnen --- Kas sa tunned seda meest? Ma tunnen, et olen natuke väsinud.
 115. ’seem’
  tunduma : tunduda : tundub --- Mulle tundub, et kõik läheb väga hästi. (It seems to me that everything will be fine.)
 116. ’get up’
  tõusma : tõusta : tõusen --- Mulle ei meeldi vara tõusta. (I don’t like to get up early.)
 117. ’mean’
  tähendama : tähendada : tähendab --- Mida tähendab ’sov gott’? Mida see peab tähendama? (What does this suppose to mean!?)
 118. ’work’
  töötama : töötada : töötan --- Ma ei tööta pühapäeval. Ta töötab bussijuhina suures firmas.
 119. ’forget’
  unustama : unustada : unustan --- Ma unustasin ütelda, et ma kipun unustama. (I forgot to say that I tend to forget.) Ära unusta mulle helistada!
 120. ’believe’
  uskuma : uskuda : usun --- Usu või ära usu. Ma usun sind. Seda on raske uskuda. (This is hard to believe.)
 121. ’find out, research, investigate)
  uurima : uurida : uurin --- Uuri välja, mis kell buss läheb! (Find out what time does the bus go!)
 122. ’look, watch’
  vaatama : vaadata : vaatan --- Vaata, kui ilus pilt! Kas sa vaatasid eile telekat?
 123. ’exchange’
  vahetama : vahetada : vahetan --- Ma pean natuke raha vahetama. Ma tahan vahetada maja korteri vastu.
 124. ’keep silence’
  vaikima : vaikida : vaikin --- Miks sa vaikid?
 125. ’answer’
  vastama : vastata : vastan

  ---

  • Ma pean kirjadele vastama.
  • Kas ma juba vastasin sinu küsimusele? (Did I already answer your question?)
 126. aega ’spend time’
  viitma : viita aega : viidan aega

  ---

  Meil on filmini pool tundi. Viidame natuke aega kohvikus. (We have half an hour until the movie begins. Let’s spend some time in a cafe.)

  Ära viida aega! (Don’t waste time!)
 127. ’spend, except spend money’
  veetma : veeta : veedan

  ---

  • Kus sa oma suve veedad? (Where are you going to spend your summer?)
  • Veedame nädalavahetuse maal. (Let’s spend weekend in the countryside.)
 128. ’take away’
  viima : viia : viin

  ---

  • Kas sa viid lapsed autoga kooli?
  • (Do you take children to school by car?)
 129. ’can, may’
  võima : (võida) : võin

  ---

  • Kas ma võin sind aidata?
  • (Can I /may I help you?)
 130. ’win’
  võitma : võita : võidan

  ---

  • Eesti võitis eile Põhja-Iirimaad jalgpallis.
  • Ma võidan homme miljoni!
 131. ’compare’
  võrdlema : võrrelda : võrdlen

  • Võrdleme Eestit Rootsiga.
  • (Let’s compare Estonia with Sweden.)
 132. ’take’
  võtma : võtta : võtan

  • Kas sa oled võtnud pangast laenu?
  • Võta istet! (Take a seat!)
 133. ’learn, study’
  õppima : õppida : õpin

  ---

  • Bengt õpib eesti keelt raamatust.
  • Ma ei ole õppinud muusikat.
 134. ’wake up’
  ärkama : ärgata : ärkan

  ---

  Nädalavahetusel ma ärkan kell 11.
 135. ’say’
  ütlema : ütelda ~öelda : ütlen

  ---

  Palun ütle, mis kell on!
Author
ID
103427
Card Set
Estonian verbs (135 most frequent)
Description
The 135 most commonly used Estonian verbs, in -ma infinitive, -da infinitive, and first person singular
Updated
Show Answers