Transportation Phrases (3)

 1. Turn left here.
  Koko hidari
 2. Ok.
  Hai.
 3. Turn right here.
  Koko migi.
 4. Please stop here. Receipt please.
  Koko (des). Reshito onegaishimas.
 5. Turn left at the traffic light.
  Shingo hidari.
 6. Turn right at the corner.
  Kado migi.
 7. Where is your house?
  Uchi wa doko (deska)?
 8. It`s close to Settsu Motoyama.
  Settsu Motoyama chikai (des).
 9. Excuse me, draw the map please.
  sumimasen, chizu kaite kudasai.
 10. Excuse me, which way to Motomachi?
  Sumimasen, Motomachi docchi (deska)?
 11. This way.
  Kocchi (des).
 12. Where am I?
  Watashi wa koko doko (des ka)?
 13. Sannomiya please. How long to get there?
  Sannomiya onegaishimas. Dono kurai (deska)?
 14. About 20 minutes.
  Daitai ni ju pun (des).
 15. How should I go to Ashiya?
  Ashiya wa doh yatte?
 16. By JR line.
  JR sen (des).
 17. How do you go to work?
  Doy yatte shigoto ni iki-maska?
 18. I go by train.
  Densha de iki-mas.
 19. Where is the nearest station?
  Eki wa doko (deska)?
 20. Turn left.
  Hidari (des).
 21. Would you like some wine?
  Wine wa doh (deska)?
 22. Not ok. I drive a car.
  Dame (des). Kuruma (des).
 23. Will you go by car?
  Kuruma de iki-maska?
 24. No, I`ll go by train.
  iie, densha de iki-mas.
Author
valencorp
ID
10231
Card Set
Transportation Phrases (3)
Description
Transportation Phrases
Updated