latin words2.txt

 1. lex, gen. (geslacht)
  legis (vrl.) - wet
 2. absum, perf. + welke voorzetsel + welke naamval (inf.)
  afui a(b) + abl. (abesse) - verwijderd zijn van
 3. minimus
  • 1. kleinst
  • 2. zeer/heel klein
 4. mercator, gen.
  mercatoris - koopman
 5. tertius
  derde
 6. Germanus
  Germaan, Germaans
 7. differo, perf. (inf.)
  • distuli (differre) - 1. verschillen
  • 2. uitstellen
 8. longe (bijw.)
  • 1. ver (weg)
  • 2. lang (van tijd)
 9. pessimus
  • 1. slechtst
  • 2. zeer/heel slecht
 10. Gallus
  • 1. Galliër
  • 2. Gallisch
 11. divido, perf. (inf.)
  • divisi (dividĕre) - 1. verdelen
  • 2. (+ abl.) scheiden (van)
 12. provincia
  provincie, ambtsgebied
 13. longissime (bijw.)
  • 1. meest ver weg, langst
  • 2. zeer/heel ver weg, zeer/heel lang
 14. minime (bijw.)
  minst
 15. optimus
  • 1. best
  • 2. zeer/heel goed
 16. proximus
  naast, (zeer/heel) dichtbij
 17. trans + welke naamval?
  • + acc. - 1. aan de overkant van
  • 2. over, over...heen
 18. divisus
  verdeeld
 19. intra + welke naamval?
  + acc. - binnen
 20. barbarus
  vreemdeling, barbaar
 21. condicio, gen. (geslacht)
  • condicionis (vrl.) - 1. voorwaarde
  • 2. toestand
 22. vero (bijw.)
  • echter
  • inderdaad
 23. unde
  vanwaar, waarvandaan
 24. sustineo, perf. (inf.)
  • sustinui (sustinĕre) - omhooghouden
  • uithouden
 25. paulatim (bijw.)
  langzamerhand
 26. transeo, perf., participium passief van het perf. (inf.)
  • transii, transitus (transire) - overtrekken, voorbijtrekken
  • voorbijgaan (v. tijd)
 27. facinus, gen. (geslacht)
  facinoris (onz.) - misdaad
 28. eques, gen.
  • equitis - ruiter
  • ridder (klasse tussen senaat en volk)
 29. perfero, perf., participium
  passief van het perf. (inf.)
  • pertuli, perlatus (perferre) - overbrengen
  • verdragen
 30. committo, perf., participium
  passief van het perf. (inf.)
  • commisi, commissus (committĕre) - aangaan (een gevecht), begaan (een misdaad)
  • + dat. toevertrouwen
 31. tantus
  • zogroot
  • zoveel
 32. mitto, perf., participium
  passief van het perf. (inf.)
  misi, missus (mittĕre) - zenden, sturen
 33. consumo, perf., participium
  passief van het perf. (inf.)
  • consumpsi, consumptus (consumĕre) - verbruiken
  • besteden
 34. rapio, perf., participium
  passief van het perf. (inf.)
  rapui, raptus (rapĕre) - grijpen, roven, meesleuren
 35. oportet + wat?
  + (A.c.I.) - het is nodig dat, men moet
 36. portius (bijw.)
  liever, eerder
 37. numerus
  getal, aantal
 38. frumentum
  koren, graan
 39. tolero (inf.)
  (tolerare) - verdragen
Author
Marius
ID
100071
Card Set
latin words2.txt
Description
latijn woorden 19
Updated